Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm non Long Hưng được thành lập theo Quyết định số 551/ QĐ-CTUBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú. Trường được đầu tư xây dựng ở ấp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Trường có 01 điểm chính và 05 điểm lẻ.

Theo chỉ đạo của ngành, năm học 2016 - 2017 nhà trường thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, để công khai với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường, để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận trường mẫu giáo Long Hưng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.