Trường Mầm non Long Hưng là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Long Hưng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Long Hưng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Long Hưng phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

11/20 giáo viên tốt nghiệp Đại học chiếm tỷ lệ 55%, 9/20 giáo viên đạt trình độ Cao đẳng sư phạm, đạt tỷ lệ 45%.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 18 cháu với 2 cô giáo

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 29 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi 1 (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 24 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi 2 (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 25 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá 1 (5 tuổi – 6 tuổi): 28 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá 2 (5 tuổi – 6 tuổi): 31 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá 3 (5 tuổi – 6 tuổi): 29 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá ghép 4 (4-5 tuổi, 5-6 tuổi): 29 cháu với 1 cô giáo 

Lớp lá ghép 5 (4-5 tuổi, 5-6 tuổi): 31 cháu với 1 cô giáo 

Lớp lá ghép 6 (4-5 tuổi, 5-6 tuổi):  33 cháu với 1 cô giáo 

Lớp lá ghép 7 (4-5 tuổi, 5-6 tuổi): 31 cháu với 1 cô giáo 

Lớp lá ghép 8 (4-5 tuổi, 5-6 tuổi): 26 cháu với 1 cô giáo