• Sơn Thị Kim Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   05822286259
  • Email:
   kimhangson97@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945422594
  • Email:
   nguyenlinhmglh@gmail.com
 • Lê Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0936476470
  • Email:
   truclymghp@gmail.com
 • Văn Thị Hồng Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0907086696
  • Email:
   vanhongngan87@gmail.com
 • Huỳnh Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0906933467
  • Email:
   linhmglh@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975830200
  • Email:
   nguyenthihongxuan200@gmail.com
 • Thạch Thúy Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974166990
  • Email:
   thuydiemmn19a@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979924878
  • Email:
   nguyenanhnhu1990@gmail.com
 • Nguyễn Huệ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354340303
  • Email:
   huetrangmnlh@gmail.com